Pęseta srebrna

Pęseta srebrna
1,38 zł

Bardzo wygodna do profesjonalnego i domowego użytku.